Projekty budynków oraz ekspertyzy inspektora nadzoru budowlanego – oferta usług

Biuro projektów Promiast oferuje szeroki wachlarz usług nie tylko w zakresie projektowania budynków i instalacji, ale także nadzoru budowlanego. W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:

 • ✔ekspertyzy kominiarskie – wykonujemy pomiary szczelności i drożności przewodów kominowych (przy użyciu kamery przemysłowej), sprawdzamy prawidłowe wykonanie, a w razie potrzeby – przygotowujemy projekt koniecznych napraw
 • ✔ wydawanie opinii kominiarskich oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów kominów
 • ✔ projekty modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • ✔ projekty modernizacji, a także przebudowy instalacji różnego rodzaju: sanitarnych, gazowych,
  elektrycznych i c.o. (w tym także węzły cieplne, imitazione omega montre kotłownie oraz wymiennikownie)
 • ✔ indywidualne, szczegółowe projekty unowocześnienia wewnętrznych instalacji wody zimnej
  i ciepłej, w połączeniu z instalacją c.o. – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, wydajnych wymiennikowni mieszkaniowych, taka modernizacja pozwoli na wyraźne oszczędności ciepła (około 47%), a co więcej, zabezpieczy przed rozwojem niebezpiecznych dla zdrowia bakterii legionelli
 • ✔ termomodernizacja i projekty dociepleń budynków wraz zaprojektowaniem nowej kolorystyki elewacji
 • ✔ adaptacja lokali do nowych celów użytkowych
 • ✔ adaptacja lokali dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz projektowanie podjazdów
 • ✔ projekty budowlano-instalacyjne dla nowych inwestycji, w pełnym zakresie
 • ✔ projektowanie planu przebudowy, nadbudowy, remontu i modernizacji wraz z ich nadzorem
 • ✔ przygotowywanie opracowań dla obiektów, które znajdują się pod opieką konserwatora
 • ✔ przeprowadzanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej
 • ✔ sporządzanie kosztorysów (w pełnym zakresie)
 • ✔ okresowe przeglądy budynków i obiektów budowlanych
  (według wytycznych Prawa Budowlanego)
 • ✔ wykonywanie audytów i certyfikatów energetycznych budynków
 • ✔ zakładanie ksiąg obiektów budowlanych

 

Ponadto, zajmujemy się także opracowywaniem dokumentacji podziału nieruchomości (wydzielenia lokali mieszkalnych i tych o innym przeznaczeniu). Zakres tego typu dokumentacji opisany jest przepisami „Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych”.

 

Gdy sporządzona przez nasze biuro dokumentacja zostanie zatwierdzona przez odpowiedni terenowy organ administracji państwowej, może pełnić podstawę prawną do podjęcia uchwał Zarządu Spółdzielni i notarialnego przeniesienia własności.

W zakres oferty opracowania wchodzi, stosowanie do zapisu 42 ww. Ustawy:

 • ✔inwentaryzacja budowlana w wymaganym zakresie
 • ✔zdefiniowanie rodzaju, określenie położenia i powierzchni lokalu, oraz pomieszczeń do niego przynależnych
 • ✔ określenie wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu
 • ✔ przygotowanie projektu zmian budowlanych koniecznych dla montre pas cher wydzielenia własności
 • ✔ wycena wartości rynkowej przedmiotowych lokali

 

W naszej ofercie znajdują się także wyceny nieruchomości oraz majątku trwałego (takiego jak grunty, budynki i innego typu obiekty budowlane). Wyceny są przygotowywane przez uprawnionych rzeczoznawców na potrzeby:

 • ✔ bankowo-kredytowe
 • ✔ skarbowo-podatkowe
 • ✔ wprowadzenia majątku trwałego na środki trwałe
 • ✔ wydzielenia budynków i lokali
 • ✔ wyceny obiektów zabytkowych

 

Zapraszamy do podjęcia współpracy oraz skorzystania z naszych usług – zarówno w zakresie projektowania, jak również nadzoru budowlanego.

projekty
nadzor
biuroprojektowe