Audyty energetyczne — województwo Śląskie.

Wykonujemy audyty energetyczne na terenie całego województwa śląskiego. Podjęcie tego rodzaju działań służy określeniu tego, jaka ilość energii jest potrzebna do użytkowania danego obiektu. Daje również możliwość wskazania rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie budynku w tym zakresie. Zajmujemy się także nadzorowaniem prac budowlanych. Specjalistyczny audyt zawiera szereg informacji na temat ekonomiczno-energetycznych rozwiązań, jakie stosuje się w danym obiekcie i propozycje jego modernizacji. Dzięki temu Inwestorzy dowiadują się, jak ograniczyć zużycie energii, a co za tym idzie, zaoszczędzić środki, które służą do jej opłacania.

Audyt energetyczny od Projekty Promiast

Wykonujemy audyty energetyczne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto przy tym pamiętać, że w gospodarstwach domowych tego rodzaju rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale muszą się na nie zdecydować właściciele dużych przedsiębiorstw. Usługa jest wykonywana przez specjalistów z wieloletnim stażem, dzięki czemu Inwestorzy zyskują pewność, że przeprowadzone analizy będą zgodne ze stanem faktycznym, a proponowane rozwiązania realnie wpłyną na poprawę sytuacji ekonomicznej i energetycznej w przedsiębiorstwie.

Do sporządzenia audytu niezbędne są projekty architektoniczno-budowlane, książka obiektu budowlanego, inwentaryzacja technologiczna zagospodarowania budynku oraz wytyczne Inwestorów. Należy pamiętać o tym, aby określić własne oczekiwania, wskazać budżet, jaki może zostać przeznaczony na modernizację czy znaczące uwagi związane z eksploatacją budynku. Dzięki temu analiza będzie wnikliwa i przełoży się na efekty, jakich Państwo oczekują. Zapraszamy do współpracy.