Projekty i ekspertyzy budowlane – nasza oferta

W bogatej ofercie naszego biura projektów znajdą Państwo m.in. takie usługi jak:

Oferta naszej firmy opiera się na wykonywaniu projektów i ekspertyz budowlanych. Zakres świadczonych przez nas usług jest bardzo szeroki i obejmuje wiele prac związanych z branżą budowlaną i instalacyjną. Doświadczeni eksperci, którzy stanowią trzon naszej firmy, wykonują wszystkie swoje obowiązki w sposób rzetelny i dokładny, dbając o zadowolenie Klientów.

Usługi i nadzór budowlany – zakres działalności firmy

Jako firma projektowa i nadzoru budowlanego, działamy na terenie Sosnowca, Katowic, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Będzina i innych pobliskich miast, oferując:

   • ekspertyzy kominiarskie – pomiary szczelności, drożności (z wykorzystaniem
    kamery przemysłowej), prawidłowości wykonania wraz z projektami napraw
   • ✔ projekty modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
   • ✔ projekty modernizacji i przebudowy instalacji: sanitarnych, gazowych,
    elektrycznych i centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi
    kotłowniami i wymiennikowniami
   • ✔ szczególne projekty modernizacji wewnętrznych instalacji wody zimnej
    i ciepłej, wraz z instalacją c.o. z zastosowaniem nowoczesnych,
    wysokosprawnych, mieszkaniowych wymiennikowni, które pozwalają
    na znaczne (około 47%) oszczędności ciepła i zabezpieczają instalację
    przed rozwojem bakterii „legionelli”
   • nadzór budowlany nad różnymi przedsięwzięciami,
   • ✔ termomodernizacje i projekty dociepleń budynków wraz z kolorystyką elewacji
   • ✔ adaptacje lokali i zmiany sposobu ich użytkowania,
   • ✔ adaptacje lokali i projektowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • ✔ kompleksowe projekty budowlano-instalacyjne nowych inwestycji,
   • ✔ projekty i nadzory przebudowy, nadbudowy, remontów i modernizacji,
   • ✔ opracowania dla obiektów objętych opieką konserwatorską,
   • ✔ inwentaryzacje budowlane i instalacyjne – w pełnym zakresie,
   • ✔ kosztorysowanie (w pełnym zakresie),
   • okresowe przeglądy budynków i obiektów budowlanych (zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego),
   • ✔ certyfikaty i audyty energetyczne budynków,
   • ✔ zakładanie ksiąg obiektów budowlanych.

 

Na życzenie klienta możemy także wykonać dokumentację podziału nieruchomości i wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. Zakres sporządzonej przez nas dokumentacji jest zgodny z przepisami „Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych”.

 

Stworzona przez nas dokumentacja, po jej zatwierdzeniu przez terenowy organ administracji państwowej, może posłużyć jako podstawa do podjęcia uchwał Zarządu Spółdzielni i notarialnego przeniesienia własności.

Opracowania oraz wycena nieruchomości

Poza wykonywaniem projektów i ekspertyz budowlanych świadczymy usługi wyceny nieruchomości. Mamy niezbędne doświadczenie, aby w sposób profesjonalny szacować wartość domów, mieszkań, lokali i budynków komercyjnych, działek i innych nieruchomości i sporządzać stosowne operaty, które mogą być wykorzystywane w różnorodnych procedurach urzędowych. Dokumentacja podziału nieruchomości i wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu również wymaga sporządzenia specjalnego opracowania. W jego zakres wchodzi:

 • ✔ inwentaryzacja budowlana w niezbędnym zakresie
 • ✔ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu, oraz pomieszczeń do nich przynależnych
 • ✔ wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu
 • ✔ projekt zmian budowlanych niezbędnych do wyodrębnienia własności
 • ✔ wycena wartości rynkowej przedmiotowych lokali

 

Wyceny nieruchomości i majątku trwałego, gruntów, budynków i budowli wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych – na potrzeby:

 • ✔ bankowo-kredytowe,
 • ✔ skarbowo-podatkowe,
 • ✔ wprowadzenia majątku trwałego na środki trwałe,
 • ✔ wydzielenia budynków i lokali,
 • ✔ wyceny obiektów zabytkowych.
projekty
nadzor
biuroprojektowe