Projekty i ekspertyzy budowlane – nasza oferta

W bogatej ofercie naszego biura projektów znajdą Państwo m.in. takie usługi jak:

Oferta naszej firmy opiera się na wykonywaniu projektów i ekspertyz budowlanych. Zakres świadczonych przez nas usług jest bardzo szeroki i obejmuje wiele prac związanych z branżą budowlaną i instalacyjną. Doświadczeni eksperci, którzy stanowią trzon naszej firmy, wykonują wszystkie swoje obowiązki w sposób rzetelny i dokładny, dbając o zadowolenie Klientów.

Usługi i nadzór budowlany – zakres działalności firmy

Jako firma projektowa i nadzoru budowlanego, działamy na terenie Sosnowca, Katowic, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Będzina i innych pobliskich miast, oferując:

 • ekspertyzy kominiarskie – pomiary szczelności, drożności (z wykorzystaniem
  kamery przemysłowej), prawidłowości wykonania wraz z projektami napraw
 • ✔ projekty modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • projekty modernizacji i przebudowy instalacji: sanitarnych, gazowych, elektrycznych i centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi
  kotłowniami i wymiennikowniami
 • ✔ szczególne projekty modernizacji wewnętrznych instalacji wody zimnej
  i ciepłej, wraz z instalacją c.o. z zastosowaniem nowoczesnych,
  wysokosprawnych, mieszkaniowych wymiennikowni, które pozwalają
  na znaczne (około 47%) oszczędności ciepła i zabezpieczają instalację
  przed rozwojem bakterii „legionelli”
 • nadzór budowlany nad różnymi przedsięwzięciami,
 • ✔ termomodernizacje i projekty dociepleń budynków wraz z kolorystyką elewacji
 • ✔ adaptacje lokali i zmiany sposobu ich użytkowania,
 • ✔ adaptacje lokali i projektowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
 • ✔ kompleksowe projekty budowlano-instalacyjne nowych inwestycji,
 • ✔ projekty i nadzory przebudowy, nadbudowy, remontów i modernizacji,
 • ✔ opracowania dla obiektów objętych opieką konserwatorską,
 • ✔ inwentaryzacje budowlane i instalacyjne – w pełnym zakresie,
 • ✔ kosztorysowanie (w pełnym zakresie),
 • okresowe przeglądy budynków i obiektów budowlanych (zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego),
 • ✔ certyfikaty i audyty energetyczne budynków,
 • ✔ zakładanie ksiąg obiektów budowlanych.

 

Na życzenie klienta możemy także wykonać dokumentację podziału nieruchomości i wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. Zakres sporządzonej przez nas dokumentacji jest zgodny z przepisami „Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych”.

 

Stworzona przez nas dokumentacja, po jej zatwierdzeniu przez terenowy organ administracji państwowej, może posłużyć jako podstawa do podjęcia uchwał Zarządu Spółdzielni i notarialnego przeniesienia własności.

Opracowania oraz wycena nieruchomości

Poza wykonywaniem projektów i ekspertyz budowlanych świadczymy usługi wyceny nieruchomości. Mamy niezbędne doświadczenie, aby w sposób profesjonalny szacować wartość domów, mieszkań, lokali i budynków komercyjnych, działek i innych nieruchomości i sporządzać stosowne operaty, które mogą być wykorzystywane w różnorodnych procedurach urzędowych. Dokumentacja podziału nieruchomości i wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu również wymaga sporządzenia specjalnego opracowania. W jego zakres wchodzi:

 • ✔ inwentaryzacja budowlana w niezbędnym zakresie
 • ✔ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu, oraz pomieszczeń do nich przynależnych
 • ✔ wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu
 • ✔ projekt zmian budowlanych niezbędnych do wyodrębnienia własności
 • ✔ wycena wartości rynkowej przedmiotowych lokali

 

Wyceny nieruchomości i majątku trwałego, gruntów, budynków i budowli wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych – na potrzeby:

 • ✔ bankowo-kredytowe,
 • ✔ skarbowo-podatkowe,
 • ✔ wprowadzenia majątku trwałego na środki trwałe,
 • ✔ wydzielenia budynków i lokali,
 • ✔ wyceny obiektów zabytkowych.
projekty

nadzor

biuroprojektowe