Telefon kontaktowy

(32) 266 06 84

Kto może sporządzać audyty energetyczne?

Kto może sporządzać audyty energetyczne?

Audyt energetyczny to kilkuetapowa procedura, której zadaniem jest określenie sposobu zużycia energii w budynku lub instalacji, a następnie wskazanie rozwiązań mających zapewnić większą energooszczędność. Specjalista określa, jakie modernizacje są najkorzystniejsze w ocenianym obiekcie, co jest do nich potrzebne oraz ile cały proces może kosztować. Kto przeprowadza takie audyty?

Audyt energetyczny – najważniejsze informacje

Trzeba pamiętać, że audyt przeprowadzić można w każdym momencie, chociaż najczęściej robi się to podczas prac termomodernizacyjnych, oceniając funkcjonowanie starszych budynków, ewentualnie w sytuacji, gdy dostrzeże się pewne nieprawidłowości. Ponieważ od wyników zależy komfort i bezpieczeństwo innych osób, warto przeprowadzenie audytu energetycznego zlecić firmie z odpowiednim doświadczeniem oraz zezwoleniami.

Najważniejszymi elementami audytu jest ocena stanu technicznego budynku i działania instalacji elektrycznych, a także ogólna charakterystyka cieplna obiektu. Kolejnym punktem jest wskazanie, w jaki sposób można ograniczyć wysokie zużycie energii i związane z każdą metodą szanse i koszty oraz wybranie najlepszego rozwiązania. Dokument jest podstawą do przeprowadzenia modernizacji budynku lub samych instalacji, które się w nim znajdują. Jest to dobry sposób na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

Kto przeprowadza audyt?

Analizę energooszczędności musi przeprowadzić audytor energetyczny z aktualną wiedzą oraz uprawnieniami. Jest to osoba, która ma wiedzę z zakresu budownictwa, ma wyższe wykształcenie z tytułem inżyniera, zdolność do czynności prawnych i nie była karana prawomocnym wyrokiem. Taki specjalista musi przejść szkolenie dla kandydatów starających się o nadanie licencji audytora i przejść pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne. Inaczej mówiąc, jest to ekspert, który wie wszystko o działaniu instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacji.  Jest w stanie zaproponować najlepszą optymalizację, gdyż na bieżąco jest z nowymi technologiami, śledzi zmieniające się przepisy.

Polityka prywatności