Wykonamy projekty budynków, instalacji, lokali
oraz wiele innych

W bogatej ofercie naszego biura projektów znajdą Państwo m.in. takie usługi jak:

   • ✔ekspertyzy kominiarskie – pomiary szczelności, drożności (z wykorzystaniem
    kamery przemysłowej), prawidłowości wykonania wraz z projektami napraw
   • ✔ projekty modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
   • ✔ projekty modernizacji i przebudowy instalacji: sanitarnych, gazowych,
    elektrycznych i centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi
    kotłowniami i wymiennikowniami
   • ✔ szczególne projekty modernizacji wewnętrznych instalacji wody zimnej
    i ciepłej, wraz z instalacją c.o. z zastosowaniem nowoczesnych,
    wysokosprawnych, mieszkaniowych wymiennikowni, które pozwalają
    na znaczne (około 47%) oszczędności ciepła i zabezpieczają instalację
    przed rozwojem bakterii „legionelli”
   • ✔ termomodernizacja i projekty dociepleń budynków wraz z kolorystyką elewacji
   • ✔ adaptacja lokali i zmiana sposobu ich użytkowania
   • ✔ adaptacja lokali i projektowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych
   • ✔ kompleksowe projekty budowlano-instalacyjnych nowych inwestycji
   • ✔ projektowanie i nadzory przebudowy, nadbudowy, remontów i modernizacji
   • ✔ opracowania dla obiektów objętych opieką konserwatorską
   • ✔ inwentaryzacja budowlana i instalacyjna – w pełnym zakresie
   • ✔ kosztorysowanie (w pełnym zakresie)
   • ✔ wykonywanie okresowych przeglądów budynków i obiektów budowlanych
    (zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego)
   • ✔ wykonywanie audytów i certyfikatów energetycznych budynków
   • ✔ zakładanie ksiąg obiektów budowlanych

 

Na życzenie klienta możemy także wykonać dokumentację podziału nieruchomości i wyodrębnienia lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu. Zakres sporządzonej przez nas dokumentacji jest zgodny z przepisami „Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych”.

 

Stworzona przez nas dokumentacja, po jej zatwierdzeniu prze terenowy organ administracji państwowej, może posłużyć jako podstawa do podjęcia uchwał Zarządu Spółdzielni i notarialnego przeniesienia własności.

Opracowania oraz wycena nieruchomości

W zakres oferty opracowania wchodzi, stosowanie do zapisu 42 ww. Ustawy:

 • ✔ inwentaryzacja budowlana w niezbędnym zakresie
 • ✔ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu, oraz pomieszczeń do nich przynależnych
 • ✔ wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu
 • ✔ projekt zmian budowlanych niezbędnych do wyodrębnienia własności
 • ✔ wycena wartości rynkowej przedmiotowych lokali

 

Wśród naszych usług znajdują się także wyceny nieruchomości i majątku trwałego, gruntów, budynków i budowli – wyceny wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych – na potrzeby:

 • ✔ bankowo-kredytowe
 • ✔ skarbowo-podatkowe
 • ✔ wprowadzenia majątku trwałego na środki trwałe
 • ✔ wydzielenia budynków i lokali
 • ✔ wyceny obiektów zabytkowych
projekty
nadzor
biuroprojektowe